EN       AR       FA
Document

 

کاشت مو در محل اسکار ، نیاز به مهارت و دقت بسیار بالایی دارد تا نتیجه ایی فوق العاده ایی را به بار آورد به همین منظور توصیه می شود انتخاب یک کلینیک استاندارد و مجهز و متخصصی نامی را در راستای کار خود قرار دهید .

در کاشت بر روی اسکار ، درمان و اجرای کاشت مو در یک جلسه امکان پذیر نمی باشد زیرا دارای پیچیدگی های بسیار بوده و نیاز به چند جلسه در جهت برداشت موها و کاشت مو در ناحیه اسکار دارد .

مناطق دارای اسکار فاقد عروق خونی بوده و بدیهی است که کاشت مو در محل سخت و نیاز به مهارت بالا دارد و برای بهبود خونرسانی در محل اسکار میتوان از طریق روش ها و تکنیک های ویژه استفاده کرد و اینگونه خونرسانی انجام گرفته و کاشت مو موفقیت آمیز خواهد بود .

محل اسکار همانطور که گفته شد فاقد خون رسانی می باشد به همین منظور رشد موها سخت و یا غیر ممکن می باشد از این رو کاشت مو نیز در چنن شرایطی سخت و پیچیده می باشد و علاوه بر کاشت مو باید نکاتی در جهت بهبود خونرسانی رعایت گردد

 

کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با کارمندان باتجربه


ما ۸ ساعت در روز در دسترس هستیم!برای نیاز به مشاوره با ما، تماس بگیرید