EN       AR       FA
Document

 

یک روش کاملا غیر تهاجمی و امن میباشد که باعث از بین رفتن منافذ و شفاف سازی پوست  شده و در موارد کاملا خفیف استفاده میشود .میتوان به همراه مزوتراپی برای شفاف سازی پوست از آن استفاده نمود .عارضه جانبی خاصی نداشته و باید بعد از انجام کاملا از آفتاب دوری نمود.

 

کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با کارمندان باتجربه


ما ۸ ساعت در روز در دسترس هستیم!برای نیاز به مشاوره با ما، تماس بگیرید