EN       AR       FA
Document

فرم دهی ابرو ها میتواند به روش های مختلفی انجام شود که البته باتوجه به خواسته و سلیقه ی هر فرد متفاوت میباشد .یکی از راه ها بوتاکس است که عضلات اطراف پلک را تحت تاثیر قرار داده و باعث فرم دهی ابروها میشود .از روش های دیگر میتوان لیفت ابرو با نخ و لیفت به روش جراحی نام برد که میتواند فرم ابرو هارا تغییر دهد.
 


 

کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با کارمندان باتجربه


ما ۸ ساعت در روز در دسترس هستیم!برای نیاز به مشاوره با ما، تماس بگیرید